Birds of a feather flock together nghĩa là gì?

Nội dung bài viết

 • Nghĩa tiếng việt
 • Giải thích nghĩa
 • Cách sử dụng
 • Các ví dụ
 • Nguồn gốc
 • Từ đồng nghĩa
 • Video

Nghĩa tiếng việt của "birds of a feather flock together"

 • Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã
 • Con nhà tông không giống lông cũng giống cánh
 • Đồng thanh tương ứng, đồng chí tương cầu

Giải thích nghĩa của "birds of a feather flock together"

Bạn đang tìm kiếm một cách để mô tả một tập hợp những người cùng chí hướng? Nếu vậy, bạn có thể sử dụng câu nói "birds of a feather flock together". Giống như trong tự nhiên, nhiều loài chim di chuyển theo đàn để an toàn và bầu bạn.

Nghĩa của cụm từ "birds of a feather flock together" dùng để chỉ một nhóm người có cùng sở thích, niềm tin và hệ tư tưởng.

Chúng ta cũng thích ở bên những người có quan điểm sống hoặc thế giới quan tương tự. Cụm từ "birds of a feather flock together" có thể mô tả một sự kiện, chẳng hạn như một buổi hội thảo, nơi mọi người sẽ gặp nhau để thảo luận về một chủ đề nào đó mà họ cảm thấy thú vị.

Cách sử dụng của "birds of a feather flock together"

Một số người có thể sử dụng cụm từ này để mô tả hành động của những đàn chim tụ tập cùng nhau. Tuy nhiên, câu nói không liên quan gì đến chim hay động vật. Đó là một cách để thể hiện những người có cùng suy nghĩ đang tụ họp lại với nhau.

Bạn có thể sử dụng câu nói "birds of a feather flock together" khi cố gắng giải thích cách những người cùng chí hướng thu hút nhau, hình thành mối quan hệ dựa trên điểm chung. Cụm từ này phù hợp với việc sử dụng xã hội hơn là trong đấu trường chuyên nghiệp.

Bạn có thể sử dụng cụm từ này để mô tả cách mọi người có xu hướng thu hút những người khác có cùng giá trị, đạo đức và hệ tư tưởng. Câu nói có thể áp dụng cho các nhóm xã hội, đồng nghiệp, bạn bè và các thành viên trong gia đình.

Các ví dụ của "birds of a feather flock together"

 • "Look! The volleyball players are eating at the same table together, as always." "Birds of a feather flock together."

 • "Xem kìa! Mấy cầu thủ bóng chuyền đó lúc nào cũng ngồi ăn với nhau cả.""Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã mà."

 • "Why do you think Peter is dishonest?"-"All his friends are dishonest. Birds of a feather flock together."

 • "Sao anh lại cho rằng Peter không phải là người thành thật?"-"Tất cả bạn bè của cậu ta có thành thật gì đâu. Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã mà."

 • She spent most of her time abroad with other English speakers, which I suppose is only natural. Birds of a feather flock together, after all.

 • Cô ta dành phần lớn thời gian ở nước ngoài với những người nói tiếng Anh khác, điều mà tôi cho là tự nhiên. Xét cho cùng thì ngưu tầm ngưu, mã tầm mã.

Nguồn gốc của "birds of a feather flock together"

Nguồn gốc của cụm từ "birds of a feather flock together" xuất phát từ "The Dictionarie in Spanish and English" do nhà từ điển học người Anh John Minsheu xuất bản năm 1599.

"Birdes of a feather will flocke togither.."

Cụm từ này cũng có trong bản dịch Republic Plato của năm 1856 bởi Benjamin Jowett

"Men of my age flock together; we are birds of a feather, as the old proverb says."

Vào khoảng thời gian nó xuất hiện, mọi người gọi các loài chim là "flying" hơn là "flocking" cùng nhau. Vì vậy, cụm từ cũng sử dụng cách viết này, nơi nó xuất hiện trong bản dịch "Romane Historie" của Livy, xuất bản năm 1600.

"As commonly birds of a feather will flye together."

Các từ đồng nghĩa với "birds of a feather flock together"

 • Great minds think alike
 • Two peas in a pod
 • Bobbsey twins
 • Compadres or comrades

Từ điển dictionary4it.com

Qua bài viết này chúng tôi mong bạn sẽ hiểu được định nghĩa birds of a feather flock together là gì. Mỗi ngày chúng tôi đều cập nhật từ mới, hiện tại đây là bộ từ điển đang trong quá trình phát triển cho nên nên số lượng từ hạn chế và thiếu các tính năng ví dụ như lưu từ vựng, phiên âm, v.v. Trong tương lai chúng tôi với hy vọng tạo ra một bộ từ điển với số từ lớn và bổ sung thêm các tính năng.