Kill two birds with one stone nghĩa là gì?

Nội dung bài viết

 • Nghĩa tiếng việt
 • Giải thích nghĩa
 • Các ví dụ
 • Nguồn gốc
 • Từ đồng nghĩa
 • Hội thoại
 • Video

Nghĩa tiếng việt của "kill two birds with one stone"

 • Nhất cử lưỡng tiện
 • Một công đôi việc
 • 1 mũi tên trúng 2 con chim
 • Nhất tiễn song điêu

Giải thích nghĩa của "kill two birds with one stone"

Thành ngữ "kill two birds with one stone" nghĩa là:

 • Hoàn thành hai việc khác nhau cùng một lúc

 • Giải quyết hai vấn đề với một hành động duy nhất

 • Đạt được hai điều chỉ với một hành động

 • Đạt được hai kết thúc với một nỗ lực duy nhất

Các ví dụ của "kill two birds with one stone"

 • Peter will kill two birds with one stone whenever he gets the chance.

 • Peter sẽ làm một việc nhất cử lưỡng tiện bất kỳ khi nào anh ta có cơ hội.

 • Do you know how to kill two birds with one stone?

 • Anh có biết phải làm sao để được một công đôi việc không?

 • Next week I'll go to Dalat to see my father and perhaps I'll drop by to have a chat with you. That's kill two birds with one stone.

 • Tuần tới, tôi sẽ đi Đà Lạt thăm ba tôi và có thể tôi sẽ qua để nói chuyện tán gẫu với anh. Như vậy là một công đôi việc.

 • If we have to go to Manchester for the meeting, then let's visit Joan on the way there. We can kill two birds with one stone.

 • Nếu chúng ta phải đến Manchester họp, thì trên đường đến đó chúng ta hãy ghé thăm Joan. Một công đôi việc mà.

 • We can kill two birds with one stone by studying in a foreign university and having a vacation at the same time.

 • Chúng ta có thể nhất cử lưỡng tiện bằng cách học đại học ở nước ngoài đồng thời cũng là nghỉ lễ luôn.

 • I have to cash a check and make a payment on my bank loan. I'll kill two birds with one stone by doing them both in one trip to the bank.

 • Tôi cần phải đổi tiền mặt một tấm chi phiếu và trả tiền vay ngân hàng. Đi một lần đến ngân hàng được hai công việc thật là nhất cử lưỡng tiện.

 • I believe he's smart enough to try to kill two birds with one stone.

 • Hắn đủ thông minh để dùng chiêu nhất cử lưỡng tiện.

 • Why not kill two birds with one stone?

 • Tại sao lại không dùng một mũi tên để giết hai con nhạn chứ?

 • why not kill two birds with one stone?

 • tại sao lại không dùng kế nhất tiễn song điêu?

Nguồn gốc của "kill two birds with one stone"

Ở dạng hiện tại, bản in sớm nhất về thành ngữ "kill two birds with one stone" được tìm thấy vào năm 1656.

Người ta tin rằng cụm từ này có nguồn gốc từ câu chuyện về Daedalus và Icarus trong Thần thoại Hy Lạp.

Daedalus đã giết hai con chim bằng một viên đá để lấy lông của những con chim và làm cánh. Hai cha con trốn thoát khỏi mê cung trên đảo Crete bằng cách tạo ra đôi cánh và bay ra ngoài.

Theo một giả thuyết khác, câu nói này có nguồn gốc từ một diễn đạt trong Châm ngôn của John Heywood, 1546 có nội dung:

"I will learne to stop two gaps with one bush."

Sau đó khoảng một thế kỷ vào năm 1656, cụm từ (ở dạng chính xác của nó) có thể được tìm thấy trong The Questions Concerning Liberty, Necessity, and Chance do Thomas Hobbes viết.

"T. H. thinks to kill two birds with one stone, and satisfie two Arguments with one answer, whereas in truth he satisfieth neither."

Các từ đồng nghĩa với "kill two birds with one stone"

 • One fell swoop
 • Fill two needs with one deed
 • To stop two mouths with one morsel
 • To make two friends with one gift
 • To carry two faces under one hood
 • Feed two birds with one seed

Hội thoại của "kill two birds with one stone"

Hội thoại 1

 • Cops needed a guilty party.

 • Cảnh sát cần một người có tội.

 • They're afraid Lacey will nail them on the rape, and she gets the death penalty...

 • Họ sợ Lacey sẽ vạch trần vụ hiếp dâm, và cô ta nhận án tử hình...

 • They kill two birds with one stone.

 • Một mũi tên trúng hai đích.

 • The DA isn't gonna play along with this.

 • Công tố quận sẽ không đồng lõa với chuyện này đâu.

 • They didn't know.

 • Họ đã không biết.

Hội thoại 2

 • All this cyanide talk and everything, it's got me thinking.

 • Tất cả những gì chúng ta đang nói đến, khiến tôi nghĩ vài thứ.

 • Thinking what?

 • Nghĩ gì?

 • We could kill two birds here with one stone.

 • Chúng ta có thể giết 2 con nhạn nhưng chỉ với một mũi tên.

 • Well, that's always a good idea.

 • Được, đó luôn là ý hay.

 • Kill two birds with one stone.

 • 1 giết 2 hử.

Từ điển dictionary4it.com

Qua bài viết này chúng tôi mong bạn sẽ hiểu được định nghĩa kill two birds with one stone là gì. Mỗi ngày chúng tôi đều cập nhật từ mới, hiện tại đây là bộ từ điển đang trong quá trình phát triển cho nên nên số lượng từ hạn chế và thiếu các tính năng ví dụ như lưu từ vựng, phiên âm, v.v. Trong tương lai chúng tôi với hy vọng tạo ra một bộ từ điển với số từ lớn và bổ sung thêm các tính năng.