Content management là gì?

Noun None
Quản lý nội dung

Quản lý nội dung (content management) là một tập hợp các công cụ, phần mềm và quy trình cho phép bạn thu thập, quản lý và xuất bản thông tin trên bất kỳ phương tiện (medium) nào. Quản lý nội dung cũng đảm bảo rằng bất kỳ nội dung nào bạn có đều có thể lập chỉ mục (index) hoặc có thể tìm kiếm được, giúp người dùng dễ dàng tìm thấy thông tin đó. Nó cũng bao gồm việc xóa nội dung. Bạn có thể kiểm soát thông tin mà người khác có thể truy cập. Là một chuyên gia CNTT, bạn sẽ phải biết các chiến lược quản lý nội dung hiệu quả cũng như các công cụ và phần mềm để thực hiện những chiến lược này.

Các từ bắt đầu sau "content management"

Từ điển dictionary4it.com

Qua bài viết này chúng tôi mong bạn sẽ hiểu được định nghĩa content management là gì. Dictionary4it.com là bộ từ điển dùng để tra cứu các thuật ngữ cũng như các từ thông dụng mang nghĩa khó. Mỗi ngày chúng tôi đều cập nhật từ mới, hiện tại đây là bộ từ điển đang trong quá trình phát triển cho nên nên số lượng từ hạn chế và thiếu các tính năng ví dụ như lưu từ vựng, phiên âm, v.v. Trong tương lai chúng tôi với hy vọng tạo ra một bộ từ điển với số từ lớn và bổ sung thêm các tính năng. Bạn có thể đóng góp từ mới hoặc thêm nghĩa mới của từ content management tại link, việc đóng góp của bạn không những giúp bạn củng cố lại kiến thức mà cũng đồng thời giúp người khác.