Dynamic image là gì?

Noun None
dynamic picture animated image
Ảnh động

Ảnh động (dynamic image) là ảnh có một lượng chuyển động nhất định. Nó có thể là một người, đồ vật hoặc động vật đang làm gì đó hoặc di chuyển từ điểm A đến điểm B. Hình ảnh mang lại cảm giác chuyển động hoặc chuyển động tuyệt vời. Trong khi đó ảnh tĩnh (static image) là hình ảnh không chuyển động. Ví dụ ảnh động như định dạng (format) hình ảnh GIF.

Từ điển dictionary4it.com

Qua bài viết này chúng tôi mong bạn sẽ hiểu được định nghĩa dynamic image là gì. Dictionary4it.com là bộ từ điển dùng để tra cứu các thuật ngữ cũng như các từ thông dụng mang nghĩa khó. Mỗi ngày chúng tôi đều cập nhật từ mới, hiện tại đây là bộ từ điển đang trong quá trình phát triển cho nên nên số lượng từ hạn chế và thiếu các tính năng ví dụ như lưu từ vựng, phiên âm, v.v. Trong tương lai chúng tôi với hy vọng tạo ra một bộ từ điển với số từ lớn và bổ sung thêm các tính năng. Bạn có thể đóng góp từ mới hoặc thêm nghĩa mới của từ dynamic image tại link, việc đóng góp của bạn không những giúp bạn củng cố lại kiến thức mà cũng đồng thời giúp người khác.