Raster image là gì?

Noun None
raster bitmap bitmap image
Ảnh raster

Ảnh raster (raster image) được tạo thành từ một lưới tập hợp các pixel trong đó mỗi pixel được gán một màu. Không giống như ảnh vectơ (vector image), ảnh raster (raster image) phụ thuộc vào độ phân giải (resolution), nghĩa là chúng tồn tại ở một kích thước. Khi bạn biến đổi một hình ảnh raster (raster image), bạn sẽ kéo căng các pixel, điều này có thể dẫn đến hình ảnh bị "pixelated" hoặc mờ. Khi bạn phóng to một hình ảnh, phần mềm của bạn về cơ bản đoán xem dữ liệu hình ảnh nào bị thiếu dựa trên các pixel xung quanh. Thông thường kết quả không tuyệt vời.

Ảnh raster (raster image) thường được sử dụng cho ảnh chụp (photograph), tác phẩm nghệ thuật kỹ thuật số (digital artwork) và đồ họa web (web graphic) chẳng hạn như quảng cáo banner (banner ad), nội dung truyền thông xã hội (social media) và đồ họa email (email graphics). Adobe Photoshop là trình chỉnh sửa hình ảnh (image editor ) được sử dụng để tạo, thiết kế và chỉnh sửa hình ảnh raster cũng như thêm hiệu ứng (effect), bóng đổ (shadow) và kết cấu (texture) vào các thiết kế hiện có.

Ví dụ các định dạng hình ảnh raster như PNG, JPEG, GIF, v.v.

Từ điển dictionary4it.com

Qua bài viết này chúng tôi mong bạn sẽ hiểu được định nghĩa raster image là gì. Dictionary4it.com là bộ từ điển dùng để tra cứu các thuật ngữ cũng như các từ thông dụng mang nghĩa khó. Mỗi ngày chúng tôi đều cập nhật từ mới, hiện tại đây là bộ từ điển đang trong quá trình phát triển cho nên nên số lượng từ hạn chế và thiếu các tính năng ví dụ như lưu từ vựng, phiên âm, v.v. Trong tương lai chúng tôi với hy vọng tạo ra một bộ từ điển với số từ lớn và bổ sung thêm các tính năng. Bạn có thể đóng góp từ mới hoặc thêm nghĩa mới của từ raster image tại link, việc đóng góp của bạn không những giúp bạn củng cố lại kiến thức mà cũng đồng thời giúp người khác.