Server cache là gì?

Noun Web
server-side cache

"Server cache" là một loại cache có liên quan đến "site cache", ngoại trừ thay vì lưu tạm thời nội dung ở phía máy khách (client side), nó được lưu trữ trên máy chủ (server) của website. Server cache của máy chủ cũng được xử lý và quản lý hoàn toàn trên máy chủ mà không có sự tham gia của người dùng cuối (end user) hoặc trình duyệt (browser).

Một số loại "server cache" bao gồm:

  • Object caching: Lưu trữ các truy vấn (query) của cơ sở dữ liệu (database) trong cache phía máy chủ (server-side cache) để truy xuất (retrieval) nhanh khi tải trang tiếp theo.
  • CDN caching: Mạng phân phối nội dung (CDN) là một cụm (cluster) các máy chủ được định vị địa lý trên toàn thế giới. Nội dung bộ nhớ cache được tải bằng máy chủ gần nhất với người dùng cuối để có thời gian tải nhanh hơn nhiều.
  • Opcode caching: mã của ngôn ngữ PHP được biên dịch (compile) giữa mỗi yêu cầu (request), sau đó được lưu trữ trong bộ nhớ cache để nó có thể thực thi nhanh hơn khi tải trang lặp lại.

Sử dụng "server cache" để lưu trữ tạm thời được gọi là cache phía máy chủ (server-side caching) hoặc có thể được gọi là "caching' để sử dụng chung trong cuộc trò chuyện.

Từ điển dictionary4it.com

Qua bài viết này chúng tôi mong bạn sẽ hiểu được định nghĩa server cache là gì. Dictionary4it.com là bộ từ điển dùng để tra cứu các thuật ngữ cũng như các từ thông dụng mang nghĩa khó. Mỗi ngày chúng tôi đều cập nhật từ mới, hiện tại đây là bộ từ điển đang trong quá trình phát triển cho nên nên số lượng từ hạn chế và thiếu các tính năng ví dụ như lưu từ vựng, phiên âm, v.v. Trong tương lai chúng tôi với hy vọng tạo ra một bộ từ điển với số từ lớn và bổ sung thêm các tính năng. Bạn có thể đóng góp từ mới hoặc thêm nghĩa mới của từ server cache tại link, việc đóng góp của bạn không những giúp bạn củng cố lại kiến thức mà cũng đồng thời giúp người khác.