Site cache là gì?

Noun Web
HTTP cache page cache site caching

Site cache còn được gọi là HTTP cache hoặc page cache là một hệ thống lưu trữ tạm thời dữ liệu như các trang web, hình ảnh và nội dung đa phương tiện (media content) tương tự khi một trang web được tải lần đầu tiên.

Nó ghi nhớ nội dung và có thể nhanh chóng tải nội dung mỗi khi trang web được truy cập lại. Nó hoạt động tương tự như trí nhớ của một người. Một khi bạn ghi nhớ một cái gì đó chẳng hạn như câu trả lời cho 12 x 12, bạn có thể dễ dàng nhớ lại nó sau này khi ai đó hỏi bạn câu trả lời. Ngoài ra, bạn có thể lặp lại câu trả lời nhanh chóng mỗi lần.

Khi người dùng truy cập một trang lần đầu tiên, site cache sẽ chuyển nội dung đã chọn vào bộ nhớ. Khi cùng một trang đó được truy cập lại, site cache có thể nhớ lại cùng một nội dung, sau đó tải nội dung đó nhanh hơn nhiều so với lần truy cập đầu tiên. Mỗi lượt truy cập (visit) vào cùng một trang cũng được tải nhanh chóng từ bộ nhớ cache. Khi bạn sử dụng site cache để thực hiện việc này, nó được gọi là "caching". Site caching là khái niệm caching từ phía máy khách (client-side). Điều này có nghĩa là caching hoàn toàn do người dùng cuối (end user) kiểm soát. Một website chỉ có một cách hạn chế để quản lý caching phía máy khách. Nó có thể cho bộ nhớ cache biết lưu trữ dữ liệu đã lưu trong bao lâu.

Bằng cách đó, một trang có nội dung không thường xuyên thay đổi có thể được thiết lập hết hạn sau này trong tương lai. Tuy nhiên, một trang có hình ảnh được thay đổi thường xuyên có thể được yêu cầu hết hạn sớm hơn nhiều hoặc khi trang được cập nhật. Điều này đảm bảo người dùng cuối có thể thường xuyên xem nội dung mới. Tuy nhiên, các trang không thay đổi vẫn có thể được tải từ bộ nhớ cache để tăng tốc thời gian tải trang.

Từ điển dictionary4it.com

Qua bài viết này chúng tôi mong bạn sẽ hiểu được định nghĩa site cache là gì. Dictionary4it.com là bộ từ điển dùng để tra cứu các thuật ngữ cũng như các từ thông dụng mang nghĩa khó. Mỗi ngày chúng tôi đều cập nhật từ mới, hiện tại đây là bộ từ điển đang trong quá trình phát triển cho nên nên số lượng từ hạn chế và thiếu các tính năng ví dụ như lưu từ vựng, phiên âm, v.v. Trong tương lai chúng tôi với hy vọng tạo ra một bộ từ điển với số từ lớn và bổ sung thêm các tính năng. Bạn có thể đóng góp từ mới hoặc thêm nghĩa mới của từ site cache tại link, việc đóng góp của bạn không những giúp bạn củng cố lại kiến thức mà cũng đồng thời giúp người khác.