Slide là gì?

Noun None

Với trình chiếu (slide show), slide là một trang hoặc hình ảnh đơn lẻ được hiển thị trong trình chiếu. Ví dụ khi xem một trình chiếu hình ảnh gồm mười hình ảnh, một hình ảnh duy nhất được coi là một slide.

Với chương trình như Microsoft PowerPoint, một slide là một trang văn bản, hình ảnh hoặc hoạt ảnh (animation).

Verb None
swipe
Trượt

Trượt (slide) mô tả chuyển động vuốt (swipe) ngón tay của bạn. Xem định nghĩa vuốt (swipe) của chúng tôi để biết thêm thông tin về thuật ngữ này.

Noun None
Google Slides

Khi được sử dụng như một danh từ số nhiều, slides đề cập đến nhiều hơn một slide và cũng có thể là một dạng viết tắt của Google Slides.

Noun None
slide film

Trong bối cảnh máy ảnh hoặc phim, slide đề cập đến slide film 35mm, được phát minh vào giữa những năm 1930 và được sử dụng cho đến đầu những năm 2000. Các slide kể từ đó đã được thay thế bằng các film strip 35mm, sau đó được thay thế bằng các hình ảnh kỹ thuật số (digital image).

Các từ bắt đầu sau "slide"

Từ điển dictionary4it.com

Qua bài viết này chúng tôi mong bạn sẽ hiểu được định nghĩa slide là gì. Dictionary4it.com là bộ từ điển dùng để tra cứu các thuật ngữ cũng như các từ thông dụng mang nghĩa khó. Mỗi ngày chúng tôi đều cập nhật từ mới, hiện tại đây là bộ từ điển đang trong quá trình phát triển cho nên nên số lượng từ hạn chế và thiếu các tính năng ví dụ như lưu từ vựng, phiên âm, v.v. Trong tương lai chúng tôi với hy vọng tạo ra một bộ từ điển với số từ lớn và bổ sung thêm các tính năng. Bạn có thể đóng góp từ mới hoặc thêm nghĩa mới của từ slide tại link, việc đóng góp của bạn không những giúp bạn củng cố lại kiến thức mà cũng đồng thời giúp người khác.